Zpět

Znečištěné ovzduší a péče o pleť

Perfect-Air

Miroslava MiklošíkováKaždý člověk, obzvláště ženy, věnují své pleti značnou péči. Obecně platí, že kvalitu pleti ovlivňuje řada faktorů, z nichž některé můžeme a jiné nemůžeme ovlivnit. Mezi faktory, které můžeme ovlivňovat jen těžko, patří životní prostředí, ve kterém žijeme a kvalita vzduchu, který dýcháme.

V průmyslových aglomeracích, ve kterých je vzduch hodně znečištěný, by měla být péče o pleť nejdůkladnější. Odborníci upozorňují na fakt, že hladina znečištění ovzduší je celosvětově na vzestupu. V této souvislosti se často hovoří o jeho negativním vlivu na pokožku. Znečišťující látky jsou všude kolem nás a jejich malé částice pronikají i do pokožky. Stav pokožky nepříznivě ovlivňuje UV záření, aerosolové částice, kouř, smog, výfukové plyny, polycyklické aromatické uhlovodíky a další nebezpečné látky. Například cigaretový kouř urychluje známky stárnutí pleti, vysušuje ji a barví dožluta. A člověk ani nemusí být aktivní kuřák, stačí jeho častější pobyt v zakouřeném prostředí.

Dlouhodobé nebo opakované vystavování se znečištěnému ovzduší poškozuje kůži mnoha způsoby. Může docházet k:

 • postupnému snižování hladiny kolagenu
 • zvýšené produkci kožního mazu, spuštění zánětlivých procesů pokožky
 • tvorbě akné
 • alergiím
 • hyperpigmentaci
 • rakovině kůže
 • a dalším potížím
 • Vzhledem k tomu, že světová populace a industrializace neustále roste, je důležité se problematikou optimální péče o pleť zabývat intenzivněji. Když se totiž ochranná bariéra pokožky jednou oslabí, může trvat velmi dlouho, než se její ochranná funkce obnoví. Není tedy od věci vědět, jak to s kvalitou vzduchu v našem okolí vypadá. Máme pak možnost se rozhodnout, které venkovní aktivity budeme vykonávat, jak upravíme svůj jídelníček, jaké potravinové doplňky budeme pro zdravou pokožku užívat a jakým způsobem budeme o svou pleť pečovat.

  Newsletter

  Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter