Zpět

Víte, co dýcháte?

Perfect-Air

Víte, co dýcháte

Víte, co dýcháte

Na svět přicházíme se schopností dýchat vzduch plnými doušky. Za hodinu přefiltrují plíce 1m3 vzduchu. Bez vzduchu vydržíme sotva pár minut a pak přichází smrt. Víme ale co dýcháme?

Miroslava Miklošíková, Ostrava — Na Ostravsku máme nejhorší kvalitu vzduchu v rámci České republiky a Česká republika má nejhorší kvalitu vzduchu v rámci Evropy. V důsledku vysoké míry znečištění umírá předčasně v České republice 11 tisíc lidí ročně a mnoho osob, včetně dětí, těhotných žen a starších občanů trpí různými chorobami. Toxiny vdechujeme 200 dní v roce, obzvláště během topné sezóny. Vzduch je prosycen prachem, který se skládá z pylů, chemických látek (oxidů síry a dusíku, radonu), toxických látek (formaldehyd), bakterií, mikroorganismů (bakterie, viry, plísně a výkaly roztočů). Mnoho z těchto látek jsou karcinogeny, které i při relativně malých, ale dlouhodobých dávkách mohou vést až ke vzniku nádorového onemocnění. Náš imunitní systém je nadměrně zatěžován, a to i doma, protože toxické látky se dostávají i do obydlí. Před těmito látkami nás neochrání ani ten nejdokonalejší úklid, takže místo načerpání nových sil máme pocit, že jsme stále unaveni. Dýcháme-li velké množství škodlivých látek, projeví se to časem únavou, rýmou a kašlem, bolestmi hlavy, astmatem, bronchitidou, nejrůznějšími alergiemi, srdečními chorobami, poruchami paměti a jinými neduhy.

Je skutečně nutné, abychom v době, kdy je na nás neustále apelováno, že jsme si za své zdraví odpovědni sami, situaci jen pasivně snášet? Opravdu musíme v čase, kdy existuje celá řada podpůrných potravinových doplňků a preventivních prohlídek dobrovolně dýchat zkažený vzduch? Ne, nemusíme. Pro začátek postačí, když vystoupíme ze své ulity a začneme se zajímat, jaký je vzduch v našem okolí.

Kvalitou vzduchu se již delší dobu zabývá výzkumná organizace Slamka Consulting, s.r.o., která ve spolupráci se zahraniční firmou vyvinula komplexní síť měřících stanic. Perfect-Air, jak se stanice jmenuje, obsahuje senzory, které měří množství částic polétavého prachu PM 10, PM 2,5, teplotu, atmosférický tlak a vlhkost. Organizace chce lidem poskytovat relevantní informace o stavu ovzduší, a tak jim umožnit, aby si lépe a odpovědněji plánovali a posléze realizovali denní aktivity. Občané mohou prostřednictvím vizualizace sdílet příslušné informace také o jiných místech v regionu, nebo i mimo region. Posláním organizace je chránit občany před újmou na zdraví a umožnit jim, aby se pro ně stal vlastní život více kontrolovatelný, spokojenější, zdravější, ohleduplnější, smysluplnější, a tím také méně problematický. Jedná se o službu lidem, o širší zapojení občanů do procesu boje o čistší planetu, o jejich spoluodpovědnost za živost budoucích generací.

Newsletter

Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter