Zpět

Špatná kvalita vzduchu negativně ovlivňuje spermie

Perfect-Air

Odborníci se již nějakou dobu shodují v názoru, že příčinou zhoršující se kvality spermií a snižování plodnosti mužů je znečištěné životní prostředí.

Hlavním původcem znečištění jsou polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou produkovány automobilovou dopravou, spalováním odpadů nebo průmyslem. Vědci také již dříve zjistili, že část mužů bývá přechodně neplodná v zimě, kdy se ovzduší výrazně zhoršuje právě kvůli topení tuhými palivy. Mezi polycyklické aromatické uhlovodíky patří více než 100 sloučenin. Vykazují schopnost dlouhodobě přetrvávat v životním prostředí a mají negativní vliv na zdravotní stav člověka, navíc se vážou na pevné částice nebo na prach. Karcinogenní PAH nejenže snižují plodnost mužů, ale ovlivňují také průběh těhotenství u žen a porodní váhu dětí. Nejvíce jsou ohroženi muži, kteří pracují v těžkém průmyslu.

Za stav kvality ovzduší kolem nás odpovídají hlavně průmyslové podniky, ale i my se můžeme rozhodnout, že přispějeme k jeho pročištění. Můžeme například zvážit, jak naložit s různými obaly, či zda cestovat autem, na kole nebo jít pěšky. Když se budeme k přírodě chovat šetrně a s úctou, nezkvalitníme jen životní prostředí, ale i vlastní život! Můžeme si také pomoci zakoupením poloprofesionální měřící stanice pro osobní a přesný monitoring kvality a stavu venkovního ovzduší a podle získaných údajů upravit své aktivity.

Řekněte, nestojí taková chytrá domácnost za to?

Newsletter

Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter