Zpět

První světová konference WHO o znečištění ovzduší

Perfect-Air

30.10.-1.11.2018 PROBĚHLA V ŽENEVĚ PRVNÍ SVĚTOVÁ KONFERENCE WHO O ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A ZDRAVÍ.

Byla organizována ve spolupráci s Organizací OSN pro životní prostředí, Světovou meteorologickou organizací, Klimatickým a čistým vzduchem pro snižování krátkodobých klimatických znečišťujících látek (CCAC), Evropskou hospodářskou komisí OSN (UNECE) a Světovou bankou sekretariátu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC). Generální ředitel Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus řekl: „Náš sen je svět bez znečištění ovzduší. Abychom se tam dostali, musíme stanovit ambiciózní cíl snížit počet úmrtí ze znečišťování ovzduší o dvě třetiny do roku 2030.” Výsledkem je akční program “Čistý vzduch pro zdraví”, který zdůrazňuje naléhavost okamžitého řešení této zdravotní krize.

Klíčovými body tohoto program jsou:

  • univerzální elektrifikace zdravotnických zařízení udržitelnou energií
  • vytvoření nové globální platformy pro energetiku a zdraví
  • vyškolení zdravotnických pracovníků, jejich vybavení kapacitou a nástroji, aby vzdělávali své pacienty a měli slovo při utváření politických rozhodnutí o životním prostředí
  • rozšiřování zvláštního programu WHO v celosvětovém měřítku, zřízení trustového fondu (s dalšími partnery v oblasti klimatu, životního prostředí a zdraví), ze kterého bude přímo financováno zlepšování klimatu a životního prostředí
  • posílení mezinárodních institucionálních mechanismů a průzkum úmluvy o kvalitě ovzduší.
  • Je skvělé slyšet, že už se touto dlouhodobě bolestivou tématikou začala zabývat i Světová zdravotnická organizace. Sice už takřka “s křížkem po funuse”, ale lépe než vůbec. Nicméně bychom neměli spoléhat jen na jejich globální plán řešení, ale začít se angažovat i sami. V naší zemi, našem regionu, u nás doma. Například shromažďovat údaje z vlastních měření a apelovat na vládu, aby podnikla patřičné kroky ke zlepšení situace. Nebuďme jen poslušnými ovcemi v dusícím se stádu.

    Newsletter

    Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter