Zpět

Jsem filozof a pocházím z Ostravy

Perfect-Air

Tomáš Zemčík — Rád bych se s vámi podělil o své myšlenky, které se týkají naší informovanosti o kvalitě vzduchu, který dýcháme, a naší občanské angažovanosti v tomto problému. Můj osobní postoj k problematice je silně ovlivněn dvěma zásadními okolnostmi – mou profesí je filosofe a pocházím z Ostravy.

Nejprve k filosofii. Když významná evropská filosofka židovského původu dvacátého století zkoumala Adolfa Eichmanna jako tvůrce konečného řešení židovské otázky, došla k překvapivému závěru. Popisuje ho jako oběť zlořádu, jako někoho, kdo nebyl v jádru zlý, ale kdo se „pouze“ dopouštěl tzv. banálního zla. Tvrdila, že se pouze řídil normami, které ve společnosti platily, a plnil je tak svědomitě, že když dostal „z vrchu“ zadání vypracovat plán konečného řešení židovské otázky, dělal, co se mu řeklo, co bylo normální, a nezpochybňoval to. Porovnávat banální zlo plynoucí z konformity ke společnosti, jakého se dopouštěl Eichmann a mnozí další, kteří žili podle norem zlořádu nacistické éry, s dnešní rychlou dobou, v níž vládne nadspotřeba a většina z nás se podílí na kritickém stavu ovzduší tím, že dělá pouze to, co ostatní, by bylo jistě přehnané. Ne, my nejsme banálně zlí, ale téměř všichni jsme sociálně zlí. Proč? Protože pokud je společnost do té míry komplikovaná, že není možno vidět důsledky vlastních činů, které se s počtem „hráčů“ negativně zesilují, je možno tvrdit, že se tito „hráči“ dopouštějí sociálního zla, i když často nevědomě. A se zlem bychom měli něco dělat! K tomu jsou ovšem zapotřebí účinné nástroje!

Nyní k Ostravě. V Ostravě je nejhorší vzduch z celé České republiky, to všichni víme a alespoň čas od času na sobě pociťujeme. Před časem jsem se seznámil s projektem Perfect-Air společnosti Slamka Consulting, s.r.o. Projekt je zaměřen na laserové řešení měření lokální smogové situace, které si můžete pořídit domů i vy. Po instalaci zařízení má každý uživatel internetu přístup k informacím, jak na tom jeho lokalita z hlediska čistoty ovzduší právě je. A nejen to. Na interaktivní mapě uvidí, jak jsou na tom i jiné oblasti. Může si také prohlédnout historii měření kvality ovzduší a sledovat trendy jeho vývoje.

Mít Perfect-Air není dobré jen k tomu, abychom měli neustálý přístup k relevantním informacím, které můžeme zohlednit, pokud se budeme rozhodovat, jestli si vyjdeme na procházku, nebo nárazově vyvětráme. Díky Perfect-Air může vzniknout tak síť postavená na lokálních vztazích a občanské angažovanosti těch, co si zařízení zakoupí. O tuto síť se ve svých občanských iniciativách směřujících ke zlepšení kritické situace ohledně ovzduší můžete opřít. A to je také hlavním cílem tvůrců projektu! Nejenom že se zavázali do budoucna z výdělku z prodeje Perfect-Air vysadit 100 000 stromů, ale chtějí poskytováním informací občanům přispět k řešení této naléhavé problematiky. Pokud chceme bojovat proti sociálnímu zlu, musíme mít k dispozici aktuální a konkrétní informace. Vhodným nástrojem je právě projekt Perfect-Air!

Závěrem bych chtěl s vámi sdílet můj optimistický pohled na věc. Vím, že podobných decentralizovaných, otevřených, síťových projektů nejenom v Českých zemích v posledních letech vzniká více. Toto vědomí mi dává naději do budoucna. Pokud budeme vědět, jaký vzduch přesně dýcháme u nás doma, budeme moci vyvíjet postupný tlak na odpovědná místa, což snad povede k tomu, že jednou budeme opět dýchat zdravý vzduch. Jsem rád, že mám možnost na projektu participovat! Podílejte se na něm i vy, nikdo jiný to za vás neudělá!

Newsletter

Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter