Zpět

Perfect-Air a Čisté nebe

Perfect-Air

Zahájili jsme spolupráci se společností Čisté nebe

Přítomnost pomyslných dvou kohoutů na jednom smetišti ještě nutně neznamená žádný problém, zvláště pak, pokud se jedná o tak důležité téma, jako je kvalita ovzduší, která výrazným způsobem ovlivňuje náš každodenní život, naše zdraví i naši práci.

O tom se přesvědčila i firma Slamka Consulting, která spojena v boji za lepší všeobecné povědomí o problematice polétavého prachu a znečištění ovzduší nejen na Ostravsku, navázala se svým projektem perfect-Air spolupráci se společností Čisté nebe.

Společnost Čisté nebe se již dlouhodobě stará o osvětu čistoty ovzduší v ostravském regionu, zprostředkovává edukaci všech věkových skupin a vytváří širší povědomí o korektnosti a aktivitách politických činitelů, úřadů, státních organizací a firem majících vliv právě na kvalitu ovzduší a v neposlední řadě spojuje dohromady lidi zajímající se o toto důležité téma.

Se stále rozrůstající se sítí stanic, které měří množství polétavého prachu, ale také atmosférický tlak, vlhkost a teplotu, se perfect-Air postupně stal nejhustší soukromou síti měřidel polétavého prachu na severní Moravě, a není tedy divu, že ačkoli obě organizace existovaly dlouho paralelně vedle bez většího povědomí, nyní navazují úzkou spolupráci.

„Je čas vědět, co dýcháme.“, říká doc. RNDr. Martin Malčík, Ph.D., jednatel společnosti Slamka Consulting a zakladatel projektu perfect-Air. „Naším prvním společným krokem bude spolupráce na nových verzích mobilních aplikací SmogAlarm a perfect-Air.“, dodává Mgr. Nela Vachtarčíková, ředitelka společnosti Čisté nebe.

Společnými silami obě společnosti zajistí snímání informací o kvalitě ovzduší v daleko hustším pokrytí než dříve, a podají tak opět lepší obraz o tom, co se v dané lokalitě děje, přičemž zároveň nabídnou i možnost využít tyto data ke zlepšení současného stavu ovzduší.

Newsletter

Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter