Zpět

Co ovlivňuje CO2 a při jaké koncentraci?

Perfect-Air

Vědecká analýza, která se uskutečnila na japonské univerzitě ve městě Kinday, se zabývá dopadem vdechování oxidu uhličitého na lidské zdraví a dále se zaměřuje na to, jak může oxid uhličitý ovlivnit vývoj psychomotorických schopností. Ze studie vyplývá, že pokud je oběhový, kardiovaskulární či autonomní systém vystaven oxidu uhličitému v koncentraci od 500 do 5000 μg/m3, tak jsou fyziologické změny znatelné. Experimentální studie na lidských organismech vykazují, že i krátkodobé vystavováni těla CO2 v koncentraci vyšší, jak 1000 μg/m3 ovlivňuje kognitivní výkon zahrnující např. myšlení a řešeni problémů. Většina epidemiologických studií se shoduje na negativních dopadech oxidu uhličitého na osoby, které byly vystaveny hodnotám už od 700 μg/m3.

Mimo jiné byly indikovány dýchací potíže také u dětí, a to u těch, které byly v budovách vystaveny koncentraci oxidu uhličitého nad 1000 μg/m3. Pro úspěšnou kontrolu koncentrace oxidu uhličitého v budově lze využít CO2 monitory a zejména v zimních měsících maximálně zefektivnit eliminaci jeho zvýšené koncentrace větráním.

Zdroj:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30172928

Newsletter

Od myšlenek k činům, sledujte náš Airletter