Odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě do 14 dnů.

Spotřebitelům poskytujeme dle platné legislativy zákonnou ochrannou lhůtu na vrácení peněz. Jestliže Vám zboží zakoupené na https://perfectair.cz/ nevyhovuje, můžete ho bez udání důvodu do 14 dnů od obdržení zásilky vrátit. Peníze Vám budou poukázány na Váš bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zboží musí být bez známek opotřebení, nepoškozené, čisté, s kompletním příslušenstvím a manuály a pokud možno v původních obalech.

Pokud byl součástí dodávky zboží, na které kupující uplatňuje nárok na vrácení peněz ve lhůtě 14 dnů, dárek, ať už zdarma, nebo za zvýhodněnou cenu, je kupující povinen vrátit zpět i tento promo dárek.

Dle Občanského zákoníku může být kupujícímu peněžní částka za vrácené zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží do původního stavu. Tyto náklady může kupující snížit nebo zcela vyloučit v případě šetrného zacházení se zbožím.

JAK POSTUPOVAT?
Odešlete dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Přeji si odstoupit od smlouvy číslo XXXX, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši XXXXXX na účet č. XXXXXXXX/XXXX. V dopise uveďte datum a podpis. Můžete použít i další libovolný text, ze kterého je zřejmé, že si přejede odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.

Adresa pro zaslání zboží: Slamka Consulting, s.r.o., Šamanova 1062/8, 700 30, Ostrava – Zábřeh.

Elektronická adresa pro komunikaci: info@perfect-air.cz

Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu provozovatel e-shopu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.